SOS Barnbyar Sverige vill nå dubbelt så många barn till 2020.

För att lyckas ställer vi om organisationen till ett ekosystem inom social innovation med fokus på innovativa lösningar, med och för barn, som också engagerar kunder.

Samhället förändras och vi ser nya krav från våra givare och från vår målgrupp. Vårt uppdrag är detsamma, att alla barn har rätt till en trygg uppväxt. 2020 vill vi nå dubbelt så många barn och därför behöver vi skapa, samt hitta nya vägar till att växa och lyckas med vårt uppdrag. Vi vill ta en tydligare position i branschen där vi bland annat arbetar med ökat fokus på hållbarhet och sociala innovationer.

För att möta det ständigt växande behovet av stöd för barn och unga i utsatthet skapar SOS Barnbyar ett ekosystem för innovation där samskapande och nytänkande kan växa exponentiellt, så kallad social innovation.

Lediga tjänster

Vi har för närvarande inga utannonserade tjänster.

SOS Barnbyar i siffror

0

Antal länder vi är verksamma i

0

Året då vi grundades

0

heltidsanställda i Sverige

Barn har rätt till en trygg uppväxt

Vi vill vara den naturliga och självklara samlingspunkten för innovationer och nya sätt att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i utsatthet. Det är något som ska genomsyra SOS Barnbyar Sverige i allt vi gör. Både hur vi utformar och bedriver program och sättet vi engagerar och marknadsför oss mot kunder på. Men också vilka produkter vi tar fram, hur vi arbetar på internt, vilken kultur vi odlar, hur vi ser på vår roll i samhället samt vilken typ av kompetens i medarbetare och partners vi attraherar.